DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

Roedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn ddigwyddiad llethol a gafodd effaith eithriadol ledled Cymru - nid oedd yr un ardal heb ei chyffwrdd wrth i'r wlad i gyd baratoi i gyfrannu at ymdrechion y rhyfel. Gan mlynedd yn ddiweddarach ac mae'r genhedlaeth a fu'n dyst i'r cyfan bron wedi mynd, a'r hyn sydd gennym ar ôl yw'r gweddillion corfforol - adeiladau, tirweddau ac arteffactau. Mae gan Archaeoleg ran bwysig i'w chwarae o ran deall a chofio'r gwrthdaro byd-eang hwn.

Cyhoeddwyd llyfryn i gyd-fynd â'r prosiect hwn a gellir ei lawrlwytho trwy glicio yma.

The First World War was an overwhelming event which had widespread effects across Wales - no area was left untouched as the whole country geared up to contribute to the war effort. One hundred years on the generation that witnessed it has almost gone, and what we are left with are the physical remains - buildings, landscapes and artefacts. Archaeology has an important role to play in understanding and remembering this global conflict.

 

 


 

Photos / Darluniau

Soldiers digging practice trenches at Penally (Roger JC Thomas)
Milwyr yn cloddio'r ffosydd ymarfer ym Mhenalun (Roger JC Thomas)

Airship station RNAS Llangefni (courtesy of the Anglesey Archives WM2010/1)
Gorsaf awyrlongau RNAS Llangefni (trwy garedigrwydd Archifau Ynys Môn WM2010/1)

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)