DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

 

 


 

Photos / Darluniau

Whilst based at Kinmel Park Camp in 1919, Private Carlyle D Chamberlain of the Canadian Army, left his name and hometown engraved on this stone in a Bronze Age cairn within Penycloddiau hillfort (© CPAT)
Tra'r oedd yng Ngwersyll Parc Cinmel yn 1919, fe nododd y milwr Carlyle D Chamberlain o fyddin Canada ei enw a bro ei febyd ar y garreg hon ar garnedd yn dyddio o'r Oes Efydd yng nghaer Penycloddiau (©YACP)

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)