DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

CYSYLLTIADAU CONTACTS

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
Clwyd-Powys Archaeological Trust
www.cpat.org.uk   01938 553670

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
Dyfed Archaeological Trust
www.dyfedarchaeology.org.uk   01558 823121

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent
Glamorgan-Gwent Archaeological Trust
www.ggat.org.uk    01792 655208

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Gwynedd Archaeological Trust
www.heneb.co.uk    01248 352535

Cadw
cadw.wales.gov.uk    01443 336000

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
www.cbhc.gov.uk
www.rcahmw.gov.uk    01970 621200

Cyngor Archaeoleg Prydain
Council for British Archaeology

www.homefrontlegacy.org.uk

Cymru’n Cofio
Wales Remembers
www.walesremembers.org
www.cymruncofio.org

 

 


 

Photos / Darluniau

Preparation for war, the cyclist battalion camp at Carmarthen. Image provided by Simon Ratty
Paratoi ar gyfer y rhyfel, gwersyll bataliwn beicwyr yng Nghaerfyrddin. Llun wedi'i ddarparu gan Simon Ratty.

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)