DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

GWADDOL Y GWRTHWYNEBWYR CYDWYBODOL

Roedd prosiect ‘Gwaddol y Gwrthwynebwyr Cydwybodol' yn brosiect partneriaeth dan arweiniad Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, gan gynnwys Cymru dros Heddwch a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda chyllid gan Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog a Cadw. Gan weithio o gwmpas Llyn y Fan Fach ar ochr orllewinol y Bannau Brycheiniog, roedd y prosiect yn anelu at archwilio hanes adeiladu'r prif gyflenwad dwr ac argae gan wrthwynebwyr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae wedi denu pobl leol a phlant ysgol i ddarganfod archaeoleg a deall arwyddocâd y safle.

Taflen Gwrthwynebwyr Cydwybodol

Adnoddau Addysgol

 

THE LEGACY OF THE CONSCIENTIOUS OBJECTORS

The legacy of the Conscientious Objectors' project was a partnership project led by Dyfed Archaeological Trust including Wales for Peace and Brecon Beacons National Park with funding from the Brecon Beacons Trust and Cadw. Working around the Llyn y Fan Fach on the Western edge of the Brecon Beacons the project sought to explore the history of the construction of the water main and dam by conscientious objectors during the First World War. It has involved local people and school children in discovering archaeology and understanding the significance of the site.

 

 


 

Photos / Darluniau

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)