DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

ARCHAEOLEG Y FFRYNT GARTREF
Mae Archaeoleg yn astudio cymdeithasau'r gorffennol drwy ddiwylliant deunyddiau. Mae hyn yn cynnwys tirweddau, adeiladau, strwythurau, gwrthgloddiau, nodweddion wedi'u claddu, arteffactau a dogfennau. Gall astudio'r gweddillion dan sylw ein helpu i ddeall beth oedd effaith y rhyfel ar fywydau beunyddiol pobl Cymru. Mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru, Cadw, a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn archwilio effaith y rhyfel ar ein tirweddau, ein hadeiladau a'n diwylliant.
THE ARCHAEOLOGY OF THE HOME FRONT
Archaeology is the study of past society through material culture. This includes landscapes, buildings, structures, earthworks, buried features, artefacts and documents. Studying these remains can help us understand the impact of the war on the everyday lives of the people of Wales. The Welsh Archaeological Trusts, Cadw and the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales are all exploring the effects the war had on our landscapes, buildings and culture.
 

 


 

Photos / Darluniau

A Postcard showing Kingsbridge Army Camp during the First World War (Gwynedd Archaeological Trust)
Cerdyn post yn dangos Camp y Fyddin, Kingsbridge yn ystod y Rhyfel Fyd Cyntaf (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd)

Female munitions worker at Taylors, Briton Ferry (West Glamorgan Archives D/D Tay/PLA 7/1-14)
Gweithwyr arfau rhyfel benywaidd yn Taylors, Llansawel (Archifau Gorllewin Morgannwg D/D Tay/PLA 7/1-14)

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)