Burry Holms
(Llun © Hawlfraint y Goron : CBHC)


Mor Hafren


Bae Lerpwl

 

 

Potensial Goroesi Dyddodion sy’n Cynnwys Gwybodaeth Archaeolegol ac Amgylcheddol

Mae’r mapiau hyn yn seiliedig ar gyfuno a dadansoddi nifer o setiau o ddata a gasglwyd ac a goladwyd gan Birmingham. Aseiniwyd gwerth sy’n seiliedig ar botensial ar gyfer dyddodion yn goroesi i bob ardal a ddiffiniwyd, gydag ystod o un i chwech. Mae un yn dangos bod y potensial ar gyfer dyddodion yn goroesi yn isel ac mae chwech yn dangos bod y potensial o ran goroesi’n uchel iawn. Yn debyg i’r mapiau o’r ardaloedd cymeriad, dylid ystyried y ffin rhwng ardaloedd goroesi fel parth eang o newid, ac mae’n bosibl y caiff rhai ohonynt eu mireinio yn y dyfodol.

 


English