Nodyn am yr arlunwaith
Y cefndiroedd a phob arlunwaith gwreiddiol arall gan Andrew McCutcheon oni nodir yn wahanol


 

 

Cydnabyddiaethau

Ysgrifennwyd a chynhyrchwyd y llyfryn sydd yn gyfeiliad i'r wefan hon gan Mike Ings a Fran Murphy o Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed mewn cydweithrediad â Vincent Gaffney, Simon Fitch, Eleanor Ramsey ac Emma Kitchen o Brifysgol Birmingham a Deanna Groom o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Hoffem ddiolch yn ogystal i’r canlynol am ddarparu delweddau a llawer o gymorth a chefnogaeth angenrheidiol:
Elizabeth Walker ac Evan Chapman o Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd
Toby Driver o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Mark Lewis, Amgueddfa Dinbych y Pysgod
Gavin H Evans, Amgueddfa Abergwili, Caerfyrddin
Nigel Nayling, Prifysgol Llanbedr Pont Steffan,
Yr Athro Martin Bell, Prifysgol Reading
Dr Clive Waddington, Archaeological Research Services Ltd
Jan Glimmerveen, Den Haag, Yr Iseldiroedd
British Marine Aggregate Producers Association
Emma Tetlow, Headland Archaeology
Eddie Sacre, Trefaldwyn, Powys
Dr Andrew David, English Heritage
Yr Amgueddfa Brydeinig
Louise Austin, Ken Murphy a Hubert Wilson o Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed

Yn olaf, ein diolch hael i Rebecca Ingleby Davies a Bethan Mair o mopublications am ddylunio a chyfieithu’r llyfryn ac i Andrew McCutcheon am ei waith celf clodwiw. Argraffwyd gan MWL Print Group ym Mhont-y-pwl ar bapur o ffynonellau a reolir yn dda gan ddefnyddio inc llysieuaidd. Mae’r holl bapur a ddefnyddiwyd adeg cynhyrchu a gwneud y llyfryn hwn wedi derbyn tystysgrif FSC.

Cafwyd y data topograffig gan ASTER GDEM (sy’n deillio o NASA a METI), a chan ETOPO 1 (Amante, C. a B. W. Eakins,ETOPO1 1 Arc-Minute Global Relief Model: Procedures, Data Sources a Analysis. NOAA Technical Memorandum NESDISNGDC-24, 19 tt, Mawrth 2009).

Cafwyd y data bathymetrig gan BGS OFFSHORE DigBath250k contour data, Rhif Trwydded 2006/051DB

Ariannwyd y prosiect hwn gan Gronfa Gynaliadwyedd yr Ardoll Agregau a weinyddir gan English Heritage a Llywodraeth Cynulliad Cymru, a chan nawdd a ddarparwyd gan Cadw.

Nodyn am ddyddiadau
Er bod testun y wefan hon yn cyfeirio at ddigwyddiadau a ddigwyddodd ‘rai miloedd o flynyddoedd yn ôl’, am mai dyma’r ffordd orau o gyfleu’r cyfnodau amser enfawr sy’n cael eu trafod, defnyddiwyd y term CP hefyd. Mae hwn yn cynrychioli ‘cyn y presennol’ a defnyddir y term wrth gyfeirio at ddyddiau mwy penodol yn y gorffennol.

 

English