Fel rhan o’n prosiect Tir Coll ein Cyndeidiau rydyn ni wedi creu “llinell amser” o storiau yn adlewyrchu bywyd plentyn Cymreig o gynhanes tan heddiw. Mae’r storiau wedi eu hysgrifennu o safbwynt plentyn. Anelir y storiau at blant oedran Cyfnod Allweddol 2. Mae’n bosib lawrlwytho’r storiau a’r lluniau i gyd er mwyn cael eu defnyddio yn y dosbarth.

Cyfrannwyr

Ysgrifennwyd y storiau gan Hazel Williams
Gwaith Celf gan Anthony Lewis
Cyfieithiad Cymraeg gan Bethan Hughes
Cynlluniad y wefan gan Andrew Williams, Orchardweb

Nodiadau ac adnoddau i athrawon

1. Lawrlwythwch y storiau a'r lluniau.
2. Nodiadau cefndir addysgol byr i’r storiau gydag awgrymiadau ar gyfer cysylltu gyda gwefannau perthnasol.
3. Sefydliadau sydd yn gallu helpu a gwefannau defnyddiol.

 

O’r Hen Oesoedd hyd Heddiw - bywyd plentyn Cymraeg drwy'r oesoedd
Cliciwch ar y darluniau i ddarllen y storiau

 

 

English