Nodiadau ac adnoddau i athrawon

Rhagor o wybodaeth i athrawon

Nodiadau byr cefndirol addysg ar y storiau gydag awgrymiadau am gysylltiadau i wefannau berthnasol.

Nid yw unrhyw gysylltiadau i wefannau trydydd parti yn gyfystyr â chymeradwyaeth y safle hwnnw gennym ni. Er ein bod yn ceisio sicrhau bod holl cynnwys y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi, ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wallau, esgeulustra na cynnwys anghywir.

 

Ystod dyddiadau y cyfnodau amser

Oes

Dyddiad bras

Cynhanesyddol

Neanderthal

c.800,000 – 35,000 CC

Palaeolithig

c.800,000 – 12,000 CC

Mesolithig

c. 12,000 – 4400 CC

Neolithig

c.4400 – 2300 CC

Oes Efydd

c.2300 – 700 CC

Oes Haearn

c.700 CC – 43 OC

Oes Rhufeinig (Rhufeinig - Prydeinig)

43 OC– c. 410 OC

Hanesyddol

Ol Rhufeinig / Canoloesoedd Cynnar

c. 410 OC– 1066 OC

Canoloesoedd

1066 – 1536

Ol Canoloesoedd

1536 – 1750

Oes Diwydiannol

1750 – 1899

Gallwch lawrlwytho y nodiadau mewn ffurf Adobe Acrobat. I lawrlwytho ffeil unigol, cliciwch gyda'r botwm dde ar enw'r ffeil, a dewiswch 'Save Target as ..' i'w safio ar eich cyfrifiadur. Fel arall, gallwch safio ffeil yr holl storiau ar yr un pryd drwy dde-glicio ar y ffeil Zip ar waelod y rhestr, dewis 'Save Target as ..' a'u safio ar eich cyfrifiadur.

I weld ffeil unigol, cliciwch gyda'r botwm chwith (yn agored mewn ffenestr newydd).

 

Mewn Saesneg yn unig.

 

The great time span of the ‘Old Stone Age’

Neanderthal Boy – 40,000 years ago

Palaeolithic Girl – 25,000 years ago

Mesolithic Twins – 9,000 years ago

Neolithic Boy – 5,500 years ago

Bronze Age Boy – 4,000 years ago

Iron Age Girl – 2,500 years ago

Roman Boy – AD 250

Medieval Girl – AD 1350

Industrial Revolution Girl – AD 1860

 

Zip file of all Teachers' Notes

 

 

English