Cartref > Tirweddau Hanesyddol >

Tirweddau Hanesyddol Cwningar Ystagbwll

Crynodebau yw rhain, cliciwch ar y llun am fwy o wybodaeth

Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, Hawlfraint y Goron 2001. Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: GD272221

Mae Cwningar Ystagbwll yn cynnwys llwyfandir o dywod a chwythwyd gan y gwynt ar ymyl clogwyni môr calchfaen uchel. Mae sawl anheddiad a safle defodol cynhanesyddol pwysig yma.

Cwningar Ystagbwll

Llynnoedd artiffisial, coetir, parcdir a gerddi yw prif elfennau ardal gymeriad tirwedd hanesyddol Parc a Gerddi Llys Ystagbwll. Mae’r rhan fwyaf o’r adeiladau yn gysylltiedig â’r ystad, megis stablau, tai haf a bythynnod, er i’r plas gael ei ddymchwel yn yr 1960au.

Parc a Gerddi Llys Ystagbwll

Mae Bosherston yn ardal gymeriad tirwedd hanesyddol amaethyddol wedi’i nodweddu gan gaeau bach gyda chloddiau a waliau wedi’u plastro â morter a thai, ffermydd a bythynnod wedi’u hadeiladu o garreg o’r 18fed ganrif a’r 19eg ganrif, yr adeiladwyd llawer ohonynt gan ystad Ystagbwll, yn ffin iddi.

Bosherston