DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY
OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

FFATRI ARFAU PEN-BRE - ADNODDAU ADDYSGOL

Taflenni Gwybodaeth

 

Taflen Gwybodaeth Pen-bre

Llinell Amser Pen-bre


 

 

PEMBREY MUNITIONS FACTORY - EDUCATIONAL RESOURCES

Worksheets

 

 

 

 

 


 

Photos / Darluniau

Background - Map showing the defences around the Royal Dockyard at Pembroke Dock, dated 1916 (The National Archives, ref. WO78/4399)
Cefndir - Map yn dangos yr amddiffynfeydd o amgylch yr Iard Longau Brenhinol yn Noc Penfro, dyddiad 1916 (Yr Archifau Cenedlaethol, cyf WO78/4399)