Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru >Nod y pedwar cofnod amgylchedd hanesyddol rhanbarthol y mae pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru (YAC) yn eu llunio a'u cynnal yw darparu catalog cynhwysfawr o safleoedd a darganfyddiadau archaeolegol a hanesyddol o bob cyfnod ledled Cymru. Maen nhw'n cynnig cyfle unigryw i archwilio treftadaeth Cymru. Ar hyn o bryd, mae'r pedwar cofnod rhanbarthol yn cynnwys tua 200,000 o gofnodion unigol, sy'n cael eu diweddaru a'u ehangu'n barhaus wrth i wybodaeth newydd ddod ar gael. Mae'r CAH yn cyflawni amrywiaeth eang o swyddogaethau, gan gynnwys cynorthwyo â rheoli a chyflwyno'r dirwedd hanesyddol yn gadarnhaol a rheoli cynllunio, ac mae'n ffynhonnell i'w defnyddio ar gyfer prosiectau hanes, cadwraeth a thwristiaeth lleol.

Mae'r CAH yn cwmpasu pob agwedd ar weithgarwch dynol yn y dirwedd o ddechrau'r cyfnod cynhanesyddol i'r ugeinfed ganrif, a hynny heb ragfarn. Gellir dod o hyd i fanylion safleoedd tra hysbys a rhai llai hysbys, yn ogystal â chofnodion a gynhyrchir trwy brosiectau archaeolegol sydd wedi mynd rhagddyn nhw yn yr ardal. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymchwilio i'ch ardal leol, neu ddarganfod mwy am gyfnod hanesyddol penodol, mae hwn yn lle da i ddechrau.

Oriau Agor
Dydd Llun - Dydd Gwener
10yb - 4yp
Ffoniwch 01558 825995 i siarad â staff y CAH

Ffurflen ymholiad ar-lein

Rhestrau o wybodaeth sydd ar gael yn Y Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol mewn fformat PDF (yn agor mewn ffenestr newydd) - Saesneg yn unig

Canllawiau ar fynediad a chodi tâl mewn fformat PDF (yn agor mewn ffenestr newydd)

Polisi Ymaholiadau Masnachol CAH mewn fformat PDF (yn agored mewn ffenestr newydd)

Polisi Ymaholiadau Anfasnachol CAH mewn fformat PDF (yn agored mewn ffenestr newydd)

Canllawiau ar gyfer Cyflwyno Data i Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]