Cartref > Tirweddau Hanesyddol > Ucheldir Ceredigion >

FFYNONELLAU

Llyfrau, erthyglau a phapurau

Bick, D E, 1974 The Old Metal Mines of Mid-Wales: Part 1 Cardiganshire - South of Devil’s Bridge

Bick, D E, 1983 The Old Metal Mines of Mid-Wales: Part 2 The Rheidol to Goginan

Bick, D E, 1986 Frongoch Lead and Zinc Mine, British Mining Rhif 30

Bick, D E, 1988 The Old Metal Mines of Mid-Wales: Part 3 Cardiganshire - North of Goginan

Briggs, C S, 1979 ‘Ysbyty Cynfyn churchyard wall’, Archaeologia Cambrensis, 128, 138-46

Briggs, C S, 1994 ‘The Bronze Age’, yn J L Davies a D P Kirby (Golygyddion), Cardigan County History, Volume 1, From the Earliest of Times to the Coming of the Normans, 124-218

Cadw, 1992 Strata Florida Abbey

Cadw, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac ICOMOS y DU, 1998 Cofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru

Carr, T a Shöne, A, 1993 Pigs and Ingots: The Lead/Silver Mines of Cardiganshire

Caseldine, A, 1990 Enviromental Archaeology in Wales

Chapman, J,1992 A Guide to Parliamentary Enclosures in Wales

Colyer, R J, Man’s Proper Study

Colyer, R, 1984 Road and Tracks of Wales

Cumberland, G, 1796 An Attempt to Describe Hafod

Cyngor Cefn Gwlad Cymru, 1995 Cors Caron

Davies, J L, 1994 ‘The Roman Period’ yn J L Davies a D P Kirby (Golygyddion), Cardigan County History, Volume 1, From the Earliest of Times to the Coming of the Normans, 276-317

Davies, J L a Hogg, A H A, 1994 ‘The Iron Age’ yn J L Davies a D P Kirby (Golygyddion), Cardigan County History, Volume 1, From the Earliest of Times to the Coming of the Normans, 220-74

Davies, M, 1973 ‘Field systems of South Wales’, yn A R H Baker a R A Butlin (Golygyddion), Studies of Field Systems in the British Isles

Dodgshon, R A, 1994 ‘Early society and economy’, yn J L Davies a D P Kirby (Golygyddion), Cardigan County History, Volume 1, From the Earliest of Times to the Coming of the Normans, 343-64

Edlin, H L, 1959 Cambrian Forests

Evans, E D, 1995 ‘Hafod in the time of the Duke of Newcastle (1785-1851)’, Ceredigion, 12, 41-61

Griffiths, J H, 1988 Bro Annwyl y Briniau

Howells, B, 1974/75 ‘Social and agrarian change in early modern Cardiganshire’, Ceredigion 7, 256-72

Hughes, S J S, 1981 The Cwmystwyth Mines, British Mining 17

Hughes, S J S, 1988 The Goginan Mines, British Mining 35

Inglis-Jones, I, 1990 Peacocks in Paradise

Jones, G R J, 1985 ‘Forms and patterns of Medieval settlement in Welsh Wales’, yn D Hooke (Gol.), Medieval Villages: A Review of Current Work

Jones, G J, 1988 ‘Church and chapel in Cardiganshire, 1811-1914’, yn G H Jenkins ac I G Jones (Golygyddion), Cardiganshire County History, Volume 3, Cardiganshire in Modern Times, 478-507

Jones, J R, 1974 Sôn am y Bont

Jones Pierce, T, 1959 ‘Medieval Cardiganshire - a study in social origins’, Ceredigion, 3 (1959), 1-19

King, D J C, 1956 ‘The castles of Cardiganshire’ Ceredigion, 3, 50-69

Knowles, A K, 1998 ‘The structure of rural society in north Cardiganshire, 1800-1850’, yn G H Jenkins ac I G Jones (Golygyddion), Cardiganshire County History, Volume 3, Cardiganshire in Modern Times

Lewis, W J, 1955 Ceredigion: Atlas Hanesyddol

Lewis, W J, 1988 ‘Lead mining in Cardiganshire’, in G H Jenkins ac I G Jones (Golygyddion), Cardiganshire County History, Volume 3, Cardiganshire in Modern Times

Ludlow, N, 1988 ‘The Welsh Historic Churches Project: Ceredigion Churches 1996-7’, adroddiad nas cyhoeddwyd gan Archaeoleg Dyfed Archaeological Trust

Macve, J, 1993 ‘Turner and Hafod’, Friends of Hafod Newsletter, 9, 3-7

Macve, J, 1998 ‘Mills of the upper Ystwyth valley’, Melin, 14, 51-69

Moore-Colyer, R J, 1998 ‘Agriculture and land occupation in eighteenth-and nineteenth-century Cardiganshire’, yn G H Jenkins ac I G Jones (Golygyddion), Cardiganshire County History, Volume 3, Cardiganshire in Modern Times

Moore-Colyer, R J, 1998 ‘The landed gentry of Cardiganshire’, yn G H Jenkins ac I G Jones (Golygyddion), Cardiganshire County History, Volume 3, Cardiganshire in Modern Times

Morgan, G, 1991 ‘Early Hafod tenants and the founding of the estate’, Friends of Hafod Newsletter, 6, 5-7

Morgan, G, 1997 A Welsh Family and its Family: The Vaughans of Trawscoed

Muckle, P a Williams, G H, 1992 ‘An archaeological survey of the Groes Fawr valley, Blaencaron, Caron-is-clawdd, mid-Wales’, adroddiad nas cyhoeddwyd gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed

Palmer, M, 1983 “The Richest in All Wales”, British Mining Rhif 22

Owen, T M, 1990 Torri Mawn, Llyfrau Llafar Gwlad 17

Percival, D, 1998 ‘Inventory of nonconformist chapels and Sunday schools in Cardiganshire’, yn G H Jenkins ac I G Jones (Golygyddion), Cardiganshire County History, Volume 3, Cardiganshire in Modern Times, 508-39

Prichard, R J 1985 The Rheidol United Mines, British Mining 27

Radford, C A R, 1971 Strata Florida Abbey

Rees, D C, 1936 Tregaron: Historical and Antiquarian

Suggett, R, 1998-99 ‘Thomas Johnes’s experimental farm at Gelmast’, Friends of Hafod Newsletter, 16-17, 11-17

Smith, P, 1966 ‘Type B regional houses’, Archaeology in Wales, 6, 27-28

Smith, P, 1988 Houses of the Welsh Countryside

Smith, P, 1988 ‘The domestic architecture of the County. I. The rural domestic architecture: ffermdy, plas a bwthyn’, yn G H Jenkins ac I G Jones (Golygyddion), Cardiganshire County History, Volume 3, Cardiganshire in Modern Times

Soulsby, I, 1983 The Towns of Medieval Wales

Timberlake, S, 1995, ‘Copa Hill’, Archaeology in Wales, 35, 40-43

Toulmin-Smith, L (Gol), 1964 The Itinerary in Wales of John Leland in or about the years 1536-1539

Tucker, M, 1976 ‘The system of watercourses to lead mines from the River Leri’, Ceredigion, 8, 217-23

Turner, J, 1964 ‘The anthropogenic factor in vegetational history 1: Tregaron and Whixall mosses’, New Phytologist, 63, 73-89

Vaughan, C, 1966 ‘Lluestau Blaenrheidol’, Ceredigion, 5, 246-63

Walker, R F, 1988 Tourism in Cardiganshire, 1774-1974’, yn G H Jenkins ac I G Jones (Golygyddion), Cardiganshire County History, Volume 3, Cardiganshire in Modern Times, 299-322

Wildig, J, 1994 ‘Pwllpeiran: yesterday, today and tomorrow’, Friends of Hafod Newsletter, 12, 10-15

Williams, D H, 1990 Atlas of Cistercian Lands in Wales

Williams, S W, 1889 The Cistercian Abbey of Strata Florida

Mapiau degwm a rhaniadau (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
Caron (1845)

Gwnnws (1847)

Llanafan (1845)

Llanbadarnfawr (1845)

Llanfihangel y Creiddyn (1847)

Llanvihangel Geneu’r Glyn (1847)

Lledrod (1844)

Sputty Ystwyth (1848)

Spytty Ystrad Meurig (1843)

Mapiau llawysgrif eraill (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
LlGC 7134 (d.d.)

LlGC 7181 (1846)

LlGC 7188 (1756)

LlGC 10127 (1857)

LlGC R.M. 108 (1788)

LlGC R.M. A64 (1834)

LlGC R.M. A118 (1744)

LlGC R.M. C21 (1790)

LlGC R.M. C22 (1787)

LlGC Cyf 14, Arolwg o Ystad Nanteos (tua 1830)

LlGC Cyf 36, Ystadau Llanfair Clydogau a Llanddewibrefi o eiddo Thomas Johnes (91791)

LlGC Cyf 37, llyfr mapiau Gogerddan, Cyf 2 (1790)

LlGC Cyf 38 Ystad Court Grange (1778)

LlGC Cyf 42 Bryngwyn (1834)

LlGC Cyf 45, Cynlluniau o Ystadau yn Siroedd Aberteifi a Brycheiniog, llyfr mapiau Ystad Nanteos (1819)

LlGC Cerdyn CC Adnau 6 (1866)

LlGC Trawscoed Cyfrolau 1-5, Llyfrau mapiau i Ystad Trawscoed (1781)

LlGC Trawscoed 334 (1743)

LlGC Trawscoed 332 (d.d.)

LlGC Trawscoed 337 (d.d.)

LlGC Trawscoed 340 (1841)

LlGC Trawscoed 345 (diwedd y 18fed ganrif)

LlGC Trawscoed 346 (diwedd y 18fed ganrif)

LlGC Trawscoed 347 (1815)

LlGC Gogerddan 35 (1764)

LlGC Gogerddan 36 (1835)

LlGC Gogerddan 54 (1806)

LlGC Gogerddan 55 (diwedd y 18fed ganrif)

LlGC Gogerddan 67 (tua 1840)

LlGC Gogerddan 68 (dechrau’r 19eg ganrif)

LlGC Gogerddan 70 (dechrau’r 19eg ganrif)

LlGC Gogerddan 71 (1784)

LlGC Gogerddan 72 (1879)

LlGC Adnau Morgan Richardson Rhif 4 (diwedd y 18fed ganrif)

LlGC Adnau Morgan Richardson Rhif 6 (diwedd y 18fed ganrif)

LlGC Nanteos 180 (canol y 18fed ganrif)

LlGC Nanteos 186 (canol y 18fed ganrif)

LlGC Nanteos 216 (1808)

LlGC Nanteos 312 (1764/5)

LlGC Nanteos 348 (1764/5)

LlGC Nanteos 349 (1764/5)

LlGC Castell Powys 164 (1791)

LlGC Scott Archer 20 (1788)

Ffotograffau a dynnwyd o’r awyr (yng ngofal RCAHMW)
CPE/UK/2079 (1947)

58/2318/F21 (1957)

58/2318/F22 (1957)

CPE/UK/2134 (1947)

CPE/UK/2509 (1948)

106G/UK/1457 (1946)

106G/UK/1407 (1947)

541/34 (1948)