Cartref >

CYFLEOEDD I WIRFODDOLI GYDAG YMDDIRIEDOLAETH ARCHEOLEGOL DYFED

Cymerwch ran gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed. P'un ai oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn gwaith cloddio a gweithio yn yr awyr agored neu y byddai'n well gennych gymryd rhan mewn gwaith ymchwil dan do, mae gennym lawer o gyfleoedd i wirfoddoli. Gallwch ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd a dysgu mwy am dreftadaeth eich cymunedau lleol. Mae fwy o wybodaeth am gwirfoddeli ar gael yn y Llyfr Gwirfoddeli. I darganfod sut allwch cymryd rhan llenwch mewn Ffurflen Mynegi Diddordeb neu Cysylltwch â'n Harcheolegwyr Cymunedol:

Sarah Rees - s.rees@dyfedarchaeology.org.uk - 01558 825999

Am gyfleoedd a digwyddiadau sy'n gysylltiedig ag Arfordir - Treftadaeth Arfordirol - cysylltwch a James Meek (j.meek@dyfedarchaeology.org.uk) ar 01558 825986.

 

Lawrlwytho'r Ffurflen Mynegi Diddordeb

 

Gweithgareddau a Digwyddiadau Cyfagos

 

GWRTHOD YMLADD YN Y RHYFEL BYD CYNTAF
YR ETIFEDDIAETH O ANGHYTUNO AR Y MYNYDD DU

Adeiladwyd y gwaith dwr yn Llyn y Fan Fach, Sir Gaerfyrddin, gan Wrthwynebwyr Cydwybodol a oedd yn gwrthod cefnogi'r Rhyfel Byd Cyntaf. Arhosodd rhai â theuluoedd lleol. Rydym yn ymchwilio gweddillion y gwaith dwr a'r straeon am y dynion a'i hadeiladodd a'r gymuned roeddent yn byw ynddi.

Mi fyddwn yn gwneud gwaith maes ar y brosiect yma ym Mis Mawrth 2017. Os ydych â diddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch gyda:


 

 

 


 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]