Cartref >

CYFLEOEDD I WIRFODDOLI GYDAG YMDDIRIEDOLAETH ARCHEOLEGOL DYFED

Os hoffech chi gael gwybod rhagor am y waith o'r Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, ein digwyddiadu dyfodol a'r cyfleoedd i wirfoddol cysylltwch â - s.rees@dyfedarchaeology.org.uk - 01558 825999 a rhowch eich enw a ebost.

Ni fydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn rhannu eich manylion gydag unrhyw fudiad arall.

Data personol wedi gasglwyd gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn cydymffurfio â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018 (RDDC).

 


 

Gweithgareddau a Digwyddiadau Cyfagos

 

YMDDIRIEDOLAETH ARCHAEOLEGOL DYFED
CYFLEOEDD GWIRFODDOLI A CHYFRANOGI 2019

 

Yn ystod 2019, mae gan yr Ymddiriedolaeth gyfleoedd i gymryd rhan mewn gwaith maes a phrosiectau archaeoleg wedi eu lleoli yn y swyddfa. Mae ein prosiectau yn agored i bawb. A ydych chi wastad wedi bod eisiau rhoi cynnig ar archaeoleg ond ddim yn rhy siwr sut i gymryd rhan? Neu rydych yn dymuno meithrin mwy o sgiliau a phrofiad? Waeth beth fo'ch oed, gallu neu brofiad, mae gennym rywbeth i chi.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]