Cartref >

Prosiectau

Prosiectau Sylweddol
Tirweddau Palaolithig afrordir y Gorllewin
Chwilota'r Tywi
Nodweddau Tirwedd Hanesyddol
Arfordir
Clostiroedd Amddiffynnol Cynhanesyddol
Cwrt y Brodyr, Caerfyrddin
   

Ceredigion
Capel y Groes
Gaer, Llandygwydd
Beddrod Crwn Fan Talsarn
Cylch Cerrig Moel y Llyn
Safle Angladdol  Cynhanesyddol Cefn Gwenffrwd
Crugiau Cron Pant y Butler
Arolwg Ymylon Gwlypdir
Llyfryn Mwyngloddio Metel Ceredigion
Arolwg Trefi Aberteifi a Thregaron
Llangynfelyn Cors Borth
Twmpath Llosg Pwllauduon
Castell Aberteifi
Cwm Meudwy, Llandysul
Rosehill, Aberarth
Tirwedd Pictwresg Hafod
Arolwg Geoffisegol Cawrence
Amddiffynfeydd Arfordirol Borth
 

Sir Gaerfyrddin 
Capel Iago
Tir y dail
Trychrug
Llyfryn Castell Caerfyrddin
Safle Diwydiannol Canoloesol Llanegwad
Cyhoeddiad Academaidd Castell Caerfyrddin
Capel St Gunlet, Rhes Frondeg, Llanelli
Eglwys Sant Sadwrn, Llansadwrn
Ty baddon oer. Parc Dinefwr
Llyfryn Tref Caerfyrddin
Faen Foel
Arolwg Tref Caerfyrddin
Porthdy Castell Caerfyrddin
Arolwg a chloddiad Parc Dinefwr
Caer Rhufeinig Llandeilo
Pont Twrch, Pumsaint
Arolwg  Mwyngloddiau Dolaucothi
Piblinell Pontiets i Bancyfelin
Castell Caerfyrddin Mynwent Rhufeinig Parc Neuadd Caerfyrddin Tirwedd Hanesyddol Talyllychau (Saesneg yn unig)
Melin Wlan Drefach Felindre Eglwys San Pedr, Caerfyrddin Abaty Hendy-gwyn
Trefenty Old House
   

 

Sir Benfro
Carn Ffoi
Crickchurch
Caer Rhufeinig Wiston
Olion Traed Mesolithig Lydstep
Beddrod Siambr Treginnis
Crugiau Pwll Posibl  Llanfyrnach
Fila Rhufeinig Casblaidd
Crugiau Cron Crugiau Cemmais
Castell Nevern
Mynwent Sain Ffraid
Mynwentydd Canoloesol Cynnar Port Clew
Maenclochog
Dyfrffordd Aberdaugleddau
Maen Hir Bedd Morris
14-15 Stryd yr Eglwys Arberth
Mynwentydd Canoloesol Cynnar Gorllewin Eingl
Cerrig Nadd Canoloesol Cynnar
Ty Cregyn Cilwendeg
Croesgoch Castell Arberth Petroplus
Crug Brownslade Cloddiadau Castell Arberth Plas Lydstep
Muriau Tref Penfro Safle Neolithig Redberth Pen Castell Mawr
Priordy Pil Porth y Rhaw Stepaside
East Blockhouse Eingl Castell Roch Melin y Gastell Casnewydd
Llanunwas Solva Ffordd Osgoi Robeston Wathen West Rath
 

 

Prosiectau Ardal Lleol
Adroddiad Asesiad Newid Hinsawdd a'r Amgylchedd Hanesyddol
Maglau Pysgod/Coredau
Cwningaroedd
Eglwysi a Chapeli Canoloesol ac Ol-ganoloesol cynnar
Melinau Canoloesol a Diweddarach
Croesau Canoloesol a Diweddarach
Mwyngloddiau Metel
Caerau Pentir Arfordirol – Synhwyro o Bell
Monitro’r Amgylchedd Hanesyddol: yr Adnodd Archaeolegol
Aneddiadau Oes Haearn yng Nghymru
Gwella Cofrestri: Safleoedd Cynhanesyddol a Rhufeinig Llai
Arfarnu Dyddiad Sylfaenol ar gyfer Monitro Canlyniadau
Arolwg Eglwysi Hanesyddol
Caerau, Vici a Ffyrdd Milwrol Rhufeinig
Ffermydd a amddiffynnwyd o’r Oes Haearn yn ne Ceredigion a gogledd Sir Benfro
ASESIAD O FWYNGLODDIAU METEL ANFFERRUS
Seminar Archwilio Adnoddau ac Asesu Ymchwil Rhanbarthol
Aneddiadau Gwledig Anghyfannedd Gweithfeydd Haearn Cynnar yn Siroedd Caerfyrddin a Phenfro ASESIAD O SAFLEOEDD EGLWYSIG CANOLOESOL CYNNAR
SAFLEOEDD MILWROL YR UGEINFED GANRIF Asesiad Safleoedd Angladdol a Defodol Cynhanesyddol Mynachlogydd
FFYNHONNAU SANCTAIDD DE-ORLLEWIN CYMRU

 

Ardaloedd Eraill
Safle Yorkshire Imperial Metals, Glandwr, Abertawe
Cyn safle Golchi Glo Maesteg, Maesteg
CRONFA DDATA TIRWEDD DDIWYLLIANNOL, ARCHAEOLEGOL A HANESYDDOL PENLLE'R-GAER
Piercefield, Sir Fynwy: canlyniad arolwg newydd
Plas Mathern

 

 

Os daethoch i’r dudalen hon o wefan Cadw, beth am ymweld a

Tudalen Cartref
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

ac edrychwch ar weddill y wefan hon.


I ddychwelyd i wefan Cadw
cliciwch yma

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]