Adroddiadau Penawdau Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymru

*Gan mae dogfennau gweithio neu technegol yr Ymddiriedolaeth yw rhain, rydym yn flin nad oes fersiwn Cymraeg ar gael.

 

Cartref >

Amdanom Ni

Lleolir Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn :

The Corner House
6 Stryd Caerfyrddin
Llandeilo, Sir Gaerfyrddin
Cymru, SA19 6AE

Ffn:

01558 823121
01558 823131

E-bost:

info@dyfedarchaeology.org.uk

 

Corff annibynnol ymroddedig i ddiogelu, archwilio, cofnodi a hybur amgylchedd hanesyddol yw Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.

Er bod ganddo ymroddiad rhanbarthol cryf, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn cynnig gwasanaethau proffesiynol dros ardal eang, o fewn Cymru ar tu hwnt hefyd.

Cwmni Preifat Cyfyngedig ac Elusen Gofrestredig yw Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ai hamcanion yw gwella addysg y cyhoedd mewn archaeoleg. Rheolir yr Ymddiriedolaeth gan Fwrdd o

Ymddiriedolaethwyr, sydd yn penodi Pwyllgor Rheoli. Trwy wahoddiad yr Ymddiriedolaethwyr yn unig y mae dod yn aelod or Ymddiriedolaeth, ac maen cynnig arbenigedd academaidd a phroffesiynol amrywiol mewn archaeoleg a meysydd cysylltiedig.

Cyfannir hyn gan gysylltiadau a phartneriaethau, a sefydlwyd ers talwm, gydag arbegiwyr allanol a chyrff arbenigol syn galluogi Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed i gynnig gwasanaethau ymgynghori a gweithredu eang.

(Cwmni Cyfyngedig Rhif 1198990) (Elusen Gofrestredig Rhif 504616)

 

 

 

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]