Cartref > Gwirfoddoli >Cloddio Ffosydd Ymarfer y Rhyfel Byd Cyntaf
Ffosydd Rhyfel Byd Cyntaf Penalun
3 Mehefin - 21 Mehefin

Cyn cael eu hanfon i'r rheng flaen, câi milwyr eu hanfon i leoliadau ym Mhrydain i ymarfer cloddio ffosydd a phrofi agweddau ar y rhyfel yr oeddent yn debygol o'u hwynebu yn Ffrainc a Gwlad Belg. Gellir dod o hyd i rai o'r ffosydd hyn sydd wedi cael eu gwarchod orau ar y clogwyni arfordirol ym Mhenalun, Sir Benfro, ac maent wedi cael eu dynodi yn henebion cofrestredig. Dangosodd ein hymchwil diweddar fod llawer mwy o enghreifftiau yn bodoli yn ac o gwmpas Penalun. Yn ystod y prosiect hwn byddwn yn arolygu ac yn cloddio rhannau o'r ffosydd hyn gyda'r nod hirdymor o wella'r gwaith o'u hamddiffyn yn y tymor hir.

Cysylltwch ag Alice Pyper os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect hwn -
f.murphy@dyfedarchaeology.org.uk

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]