Cartref > Gwirfoddoli >Darganfod ein cyndeidiau cynharaf
Prosiect cerdded y tir yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin
Hydref/Gaeaf 2019-20

 

Arteffactau fflint yw'r brif ffynhonnell o dystiolaeth ar gyfer cymunedau hela a drigai yng ngorllewin Cymru rhwng 10,000 a 4,000 CC. Mae tystiolaeth o'r fath ar gyfer y bobl gynharaf hyn wedi dod yn bennaf o ardaloedd arfordirol, ond mae gwaith diweddar wedi dechrau adnabod safleoedd mewndirol. Bydd y prosiect hwn yn cynnwys cerdded y tir systematig ar draws caeau wedi eu haredig er mwyn canfod lle'r oedd y bobl gynharaf hyn yn byw. Ar hyn o bryd, nid ydym wedi adnabod lle i gynnal y prosiect - efallai'r hoffech i'r prosiect hwn ddigwydd yn eich cymuned, neu leoliad sydd o ddiddordeb i chi. Neu, yn syml, efallai'r hoffech gymryd rhan.

Naill ffordd neu llall, cysylltwch â: Jim Meek j.meek@dyfedarchaeology.org.uk

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]