Cartref > Gwirfoddoli >Dysgu am ddigideiddio
Gwella'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol
2019-20

 

Rydym yn cadw cofnodion dros drigain mil o safleoedd archaeolegol yn ne-orllewin Cymru. Cofnodion digidol yw'r rhain sydd ar gael i'r cyhoedd drwy wefan Archwilio www.archwilio.org.uk. Un o'r sylwadau yr ydym yn ei dderbyn am Archwilio yw bod safleoedd archaeolegol yn ymddangos fel smotiau ar y map, waeth beth fo'u maint. Yn y prosiect hwn, rydym yn anelu at ddarlunio gwir faint y safleoedd drwy greu polygonau digidol. Dyma dasg fawr, gymhleth, ac i ddechrau arni byddwn yn canolbwyntio ar dair ardal gymunedol yn Sir Benfro. Oherwydd natur dechnegol y prosiect hwn, bydd rhaid i'r gwaith gael ei gwblhau yn ein swyddfeydd yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. Darperir hyfforddiant a chymorth llawn.

Os hoffech gymryd rhan yn y prosiect cyffrous hwn cysylltwch â Felicity Sage f.sage@dyfedarchaeology.org.uk

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]