Cartref > Gwirfoddoli >



Arolygon geoffisegol y tu allan i geyrydd Oes Haearn
Gwanwyn/Hydref 2019

 

Mae canfyddiad diweddar o gladdedigaeth cerbyd rhyfel yng Nghymru wedi amlygu ein gwybodaeth wallus am yr hyn a ddigwyddai y tu allan i amddiffynfeydd ceyrydd Oes Haearn. Mae'r prosiect yn bwriadu adfer hyn. Byddwn yn cynnal arolwg geoffisegol y tu allan i sawl caer yn ystod y flwyddyn.

Mae lleoedd yn brin i wirfoddolwyr ar y prosiect hwn, ond os hoffech ddysgu am arolygu geoffisegol a rhoi cynnig arni cysylltwch â: Fran Murphy - f.murphy@dyfedarchaeology.org.uk

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]