Cartref > Prosiectau >

Arfarnu Dyddiad Sylfaenol ar gyfer Monitro Canlyniadau 2006-07

Un o ofynion y rhaglen amaeth-amgylchedd Tir-Gofal yw sefydlu peirianwaith i fesur effeithiolrwydd cyffredinol y cynllun. Cafwyd anawsterau sylweddol wrth fesur effaith y cynllun (canlyniadau) ar yr amgylchedd hanesyddol.

Arfarnodd yr astudiaeth gwmpasu hon yr asesiadau sy’n gysylltiedig â bygythiad a gynhaliwyd gan bedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru dros y 15 mlynedd diwethaf. Asesodd yn benodol y prosiectau sydd â phosibiliadau o ran darparu ffyrdd o fesur newidiadau yng nghyflwr cofebion maes dros gyfnod o amser estynedig. Pennodd yr astudiaeth y math o ddata a gasglwyd ar gyfer pob asesiad - disgrifiadau ysgrifenedig, ansawdd y safle, gorchudd llystyfiant a lluniau, a defnyddioldeb pob asesiad er mwyn monitro newid yn yr amgylchedd hanesyddol.

 

Adroddiad mewn ffurf Adobe Acrobat, Saesneg yn unig - yn agored mewn ffenestr newydd

 

Cyswllt y Prosiect: Ken Murphy

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]