Cartref > Prosiectau >

Capel Sant Padrig, Porthmawr, Tyddewi

Saif Capel Sant Padrig mewn twyni tywod yn union uwchben lefel y llanw uchel ar Draeth Porthmawr ym mhlwyf Tyddewi, Sir Benfro. Un cyfeiriad hanesyddol hysbys sydd i'r safle, yn 1600 pan roedd y Capel wedi dadfeilio. Yn 1924 llwyddodd gwaith cloddio i ddatgelu sylfeini capel bach a wnaed o gerrig ac amryw o feddau a oedd wedi goroesi'n dda.

Cafwyd erydiad arfordirol yn sgil stormydd gaeaf 2013-14 gan amlygu nifer o feddau eraill. Archwiliwyd y beddau hyn yn ystod gwaith cloddio am wythnos yn ystod mis Mai 2014, ynghyd ag olion eraill hefyd. Darganfuwyd 23 o ysgerbydau, gyda'r mwyafrif ohonynt yn feddau cist yn dyddio o gyfnod cynnar y canol oesoedd. Roedd un o'r beddau cist yn cynnwys ysgerbwd merch ifanc gyda chroes garreg yn sefyll ar ben gorllewinol y bedd.

Roedd y gwaith cloddio yn brosiect partneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed / Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro / Prifysgol Sheffield.

 


Golwg ar y safle o'r traeth


Cloddio rhai o'r beddau cist


Bedd cist hir ac ysgerbwd

 

Adroddiad dros dro 2014 Capel Sant Padrig (maint y ffeil 11Mb - mewn ffurf PDF - yr agor mewn ffenestr newydd)

Adroddiad dros dro 2015 Capel Sant Padrig (mewn ffurf PDF - yr agor mewn ffenestr newydd)

Adroddiad dros dro 2016 Capel Sant Padrig (mewn ffurf PDF - yr agor mewn ffenestr newydd)

 

Dyddiadur Cloddio Capel Sant Padrig 2014

Dyddiadur Cloddio Capel Sant Padrig 2015

Dyddiadur Cloddio Capel Sant Padrig 2016

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]