Cartref > Prosiectau >

Rosehill, Aberarth, Ceredigion 2003

Gwnaed cofnod manwl o’r annedd sy’n cael ei adnabod fel Rosehill, yn Aberarth, Ceredigion, ar ran Wyn Thomas Gordon Lewis cyn iddo gael ei ddymchwel fel rhan o’r cynllun i wella’r ffordd. Mae’r ty yn un deulawr, gyda thalcen iddo sy’n nodweddiadol o dy o ddiwedd y 19eg ganrif yng ngorllewin Cymru. Fe’i adeiladwyd rhwng 1843 ac 1889, yn fwy na thebyg yn yr 1880’au. Ychwanegwyd estyniad ar y cefn wedi 1905, yn fwy na thebyg rhwng 1910-20, pan gafodd yr anheddle cyfan ei ailfodelu gyda rhaniadau newydd, a drysau panel a 4 ffenest ddalennog (sash), mae’r rhan fwyaf o’r rhain yno heddiw. Cafodd yr iard ei lunio i edrych fel ag y mae heddiw rhwng 1843 ac 1889, gyda ffin o gerrig neu rwbel ac mae rhan ohono’n fodern. Mae’r adeilad allanol presennol yn dyddio o ddiwedd yr 20fed ganrif.

Ludlow N 2003 Rosehill, Aberarth, Ceredigion: Level 1 Archaeological Recording, Dyfed Archaeological Trust report No. 2003/71.

 

Cyswllt y project: Ken Murphy

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]