Cartref > Prosiectau >

Twmpath Llosg Pwllauduon 2004

Ymgymerwyd â gwaith cofnodi archaeolegol o safle twmpath llosg ar Fferm Pwllauduon yng Ngheredigion, (SN 65556295) ym mis Chwefror 2004 â chymorth cronfa wrth gefn Cadw. Datgelwyd y twmpath llosg wrth lanhau ffosydd amaethyddol, a sylwyd arno yn ystod ymweliad gan yr Ymddiriedolaeth â fferm Tir Gofal ym mis Hydref 2003. Cynigiwyd y dylid ymgymryd â gwaith cofnodi archaeolegol er mwyn sicrhau bod cofnod priodol yn cael ei greu o’r twmpath llosg.

Cafodd y rhan a wynebai’r gogledd ei lanhau a chafodd trychlun ei gynhyrchu ar raddfa o 1:20. Cafodd samplau monolithig eu casglu at ddibenion gwaith dadansoddi amgylcheddol (a wnaed gan Astrid Caseldine, Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan). Cafodd dyddiadau radiocarbon eu pennu ar gyfer dau sampl o siarcol o’r trawslun a ddatgelwyd sef Cal CC 1380-830 a Cal CC 1490-1310. Cynhaliwyd arolwg cyflym o’r twmpath llosg a thwmpath llosg tybiedig arall gerllaw yn ogystal.

Y ffos draenio amaethyddol yn torri drwy’r twmpath llosg ym Mhwllauduon

 

Cyswllt y Prosiect : Polly Groom

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]