Cartref > Prosiectau >

Pont Twrch, Pumsaint, Sir Gaerfyrddin 2003

Yn ystod 2002-03, codwyd pont newydd ym Mhont Twrch, Pumsaint fel rhan o welliannau i’r A482 rhwng Llanwrda a Llambed. Gan fod y safle yn gorwedd ar, neu yn agos at, fan croesi Rufeinig dros yr Afon Twrch, a gan fod yr hen bont sy’n dyddio yn ôl i 1822 i’w dymchwel, wnaeth Cyngor Sir Caerfyrddin gomisiynu Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed i ymgymryd â rhaglen o waith archaeolegol. Roedd hyn yn cynnwys brîff i wylio’r gwaith yn ystod yr adeiladu a hefyd cofnodi’r hen bont cyn iddi cael ei dymchwel. Ymgymerwyd hefyd â gwaith o gofnodi mân rannau o’r dirwedd hanesyddol a oedd yn cael eu dinistrio neu eu difrodi tra bod y gwaith dymchwel yn cael ei wneud. Ni ddarganfuwyd tystiolaeth o bont Rufeinig na phont sy’n dyddio o gyfnod cyn 1822. Cafodd yr hen bont ei chofnodi’n llawn. Mae adroddiad wedi’i lunio ar y canfyddiadau.

Murphy K 2003 Pont Twrch: The A482 Llanwrda to Lampeter Improvement Scheme – Archaeological Recording and Watching Brief, Dyfed Archaeological Trust report No. 2003/75

 

Cyswllt prosiect: Ken Murphy

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]