Cartref > Prosiectau >

Pyllau Glo Sir Benfro

Ni chyflawnodd diwydiant glofaol Sir Benfro y lefelau anferth o ecsploetio a welwyd yn ne-ddwyrain Cymru. Yn bennaf roedd o gymeriad gwledig, ac erbyn dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd yn dirywio; caeodd y pwll glo olaf adeg y Gwladoli ym 1947. Er hynny, roedd yn ddiwydiant arwyddocaol, ac oherwydd ei gymeriad gwledig a'i ddirywiad a oedd yn gymharol gynnar, mae nodweddion cloddio o'r ddeunawfed ganrif ac yn gynharach yn goroesi'n well na mewn mannau eraill yn y wlad.

Er bod nifer o hanesion da o ddiwydiant glofaol Sir Benfro, nid oes unrhyw gofnod cynhwysfawr o'i weddillion ffisegol. Yn wir, caiff y diwydiant glofaol ei gynrychioli'n wael iawn ar y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol. Nod y prosiect hwn, a ddechreuodd yn 2013, yw mynd i'r afael â'r mater hwn. Bydd ymchwil ddogfennol a ddilynir gan waith maes yn ychwanegu nifer o gofnodion i'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol.

 


Brig siafft pwll glo bas mewn coetir ger Jeffreyston


Hen byllau glo i'r de o Hwlffordd a ddangosir ar fap Arolwg Ordnans argraffiad cyntaf 1:2500 map

 

Adroddiad dros dro Pyllau Glo Sir Benfro 2013-14 (mewn ffurf PDF - yn agor mewn ffenestr newydd)

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]