Cartref > Prosiectau >

Monitro’r Amgylchedd Hanesyddol: yr Adnodd Archaeolegol

Prosiect ar y cyd oedd hwn gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed (DAT) a’r Sefydliad Ymchwil Cefn Gwlad a Chymuned, gyda chymorth gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys.

Nod cyffredinol y prosiect oedd datblygu methodoleg ymarferol i fonitro cyflwr a bygythiadau i’r adnodd archeolegol ar sail defnydd cost-effeithiol o ffynonellau data sydd eisoes yn bodoli lle bynnag y bo modd.

Gellir is-lwytho’r adroddiad llawn mewn ffurf PDF (538Kb - yn agored mewn ffenstr newydd).

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]