Cartref > Prosiectau >

Mwyngloddiau Metel

 

Prosiect mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed/Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru/Amgueddfa Genedlaethol Cymru yw hwn gyda chyllid ychwanegol wedi’i ddarparu gan Plwm. Yn ystod 2009-10 crëwyd bron i 2000 o Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol yn deillio o arolwg o safleoedd yng Ngheredigion gan Robert Protheroe Jones ym 1993 a chofnodion eraill a grëwyd ar gyfer rhai safleoedd yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro a arolygwyd yn 2010. Bydd y prosiect hwn yn parhau tan 2013 ac yn arwain at gyhoeddiad.

Cyswllt y Prosiect: Louise Austin

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]