Cartref > Prosiectau >

'East Blockhouse' yn Eingl

Mae strwythurau amddiffynnol sy’n dyddio o’r 16eg ganrif yn brin ym Mhrydain, ac felly mae gweddillion anorffenedig East Blockhouse yn Eingl yn bwysig dros ben. Mae’r ‘Blockhouse’ mewn cyflwr gwael iawn, ac mae erydiad arfordirol yn ei danseilio. Felly cynhaliwyd cloddiad bach yn ystod haf 2011 i gofnodi’r archaeoleg sydd wedi goroesi cyn iddo lithro i’r môr. Roedd y cloddiad yn dangos bod dyddodion rwbel a llawr wedi cael eu tynnu yn ystod yr 20fed ganrif, yn ôl pob tebyg yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac ychydig iawn sydd wedi goroesi a allai gynorthwyo dyddio’r strwythur neu ddangos sut roedd yn gweithredu. Mae plinth concrit bach ar gyfer sied a phant y tu allan i’r ‘Blockhouse’, a oedd yn safle gwn peiriant yn ôl pob tebyg, yn dystiolaeth uniongyrchol o ddefnydd y safle yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

 


Lleoliad peryglus 'East Blockhouse'


Cloddio safle gwn Ail Ryfel Byd y tu allan i’r 'blockhouse'

 

Adroddiad Cloddiad East Blockhouse 2011


 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]