Cartref > Prosiectau >

Asesiad o gerrig o’r Oesoedd Canol Cynnar sydd wedi’u cerflunio – Sir Benfro

Prosiect peilot yw hwn i ddynodi cyflwr y cerrig sydd ag arysgrifen arnynt o’r oesoedd canol cynnar a’r cerflun o garreg yn Sir Benfro, eu lleoliad, perchnogaeth a dull o gadw a chyflwyno ac i ddynodi unrhyw fygythiadau. Bydd yn hwyluso gwaith o baratoi argymhellion rheoli costau yn y dyfodol ac yn dilyn hynny fe’i gyflwynir i’r Pwyllgor Cenedlaethol ar gyfer Cofnodi a Diogelu Cerrig o’r Oesoedd Canol Cynnar sydd ag Arysgrifen a Cherfluniau o Garreg. O ganlyniad i’r asesiad cychwynnol o gerrig canoloesol cynnar cafwyd rhestr o 40 o gerrig sydd ‘mewn perygl’. Dynodwyd y grwpiau o gerrig yn eglwys y plwyf yn Penally ac eglwys y plwyf yn St Ishmael fel grwpiau targed.

Ebrill – Medi 2005
Mae’r cynigion o ran y prosiect ar gyfer y grwpiau o gerrig Canoloesol cynnar yn eglwys y plwyf yn Penally ac eglwys y plwyf yn St Ishmael wedi bod yn mynd yn eu blaenau yn ystod Gwanwyn a Haf 2005. Yn St Ishmaels, efallai bydd yna gyfle i gynnwys y cynnig mewn cais mawr i wneud gwaith atgyfnerthu yn yr eglwys, fydd yn mynd yn ei flaen unwaith fydd y periglor wedi’i osod yn ei le ym mis Medi 2005. Ym Mhenally, mae’r cynnig wedi’i drafod gyda’r ficer a wardeniaid yr eglwys fydd yn ei gyflwyno i Gyngor Sir Penfro.

Y Cerrig Canoloesol Cynnar yn Eglwys Penally

 

Cyswllt y Prosiect : Ken Murphy


 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]