Cartref > Prosiectau >

Cwm Meudwy, Llandysul, Ceredigion 2003

Hawlfraint y ffotograff Awdurdod Datblygu Cymru

 

O ganlyniad i waith datblygu ar ddau safle er mwyn adeiladu parc busnes newydd yn Llandysul, Ceredigion, darganfuwyd olion cynhanesyddol pwysig. Ar y safle cyntaf darganfuwyd tair ffos gron. Credir mai olion carneddau claddu o’r Oes Efydd yw’r rhain, er ni ddarganfuwyd gweddillion esgyrn nac arteffactau. Roedd yr ail safle ychydig gannoedd o fetrau ymhellach i lawr y llethr, ac yno cafwyd aneddle gyda thystiolaeth fod ffens palisâd wedi sefyll o’i amgylch. Ychydig iawn o olion oedd yno, gan cynnwys tyllau pyst bas, tyllau/pydew, ffosydd a chrochenwaith sydd o bosib yn dyddio i’r canrifoedd cyntaf CC. Serch hynny maent yn bwysig, gan mai dyma’r anheddiad cyntaf sydd heb amddiffyniad o’r Oes Haearn sydd wedi’i ddarganfod yn ne orllewin Cymru. Mae’r gwaith o ddadansoddi’r wybodaeth eisoes ar y gweill. Mae hyn yn cynnwys archwiliad palaeo-amgylcheddol o hadau, ulw a golosg, archwiliad manwl o’r crochenwaith ac atebion radiometrig o nifer o samplau o olosg.

Cyswllt prosiect: Ken Murphy

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]