Cartref > Prosiectau >

Safle Angladdol a Defodol Cynhanesyddol Cefn Gwernffrwd 2007

Yn ystod 2007-08, cynhaliwyd arolwg topograffig o heneb gymhlyg Cefn Gwernffrwd, Rhandirmwyn, Sir Gaerfyrddin. Mae’r arolwg hwn yn ategu arolwg a gynhaliwyd gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym 1975 ac mae’n gosod yr henebion yng nghyswllt y tirwedd. Mae hefyd wedi galluogi gwerthusiad manwl gywir o’r newid yng nghyflwr yr heneb dros 32 mlynedd. Nid oedd rhai elfennau o’r cymhlyg a nodwyd ym 1975 yn weladwy yn 2007, gan gynnwys yn fwyaf nodedig rhes o feini. Ond ar y cyfan, serch hynny, bach iawn o newid a fu yn y cymhlyg rhwng y ddau arolwg.

Is-lwythwch yr arolwg Cefn Garnffrwd mewn ffurf PDF - 1.4Mb (yn agored mewn ffenestr newydd).

Arolwg Cefn Gwernffrwd
Arolwg Cefn Gwernffrwd

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]