Cartref > Prosiectau >

Arolwg Geoffisegol Cawrence 2011

Cawrence yw un o’r llociau mwyaf adnabyddus o’r Oes Haearn yn ne-orllewin Cymru a’r un a ddangosir amlaf. Mae o fewn patrymedd amaethyddol dwys. Cynlluniwyd y prosiect i archwilio difrod a goroesiad ar y safle hwn a allai fod yn bwysig iawn. Mae’r arolwg geoffisegol yn cofnodi tystiolaeth eglur iawn o loc ffosog gyda lloc mewnol llai o faint. Mae cryfder ac eglurder canlyniadau’r arolwg yn awgrymu goroesiad da o ran nodweddion archaeolegol toredig, yn arbennig o ran ffosydd y lloc a thyllau pyst neu byllau sy’n gysylltiedig â’r brif fynedfa.

 


Arolwg magnetometrig Cawrence

 

Adroddiad Geoffisegol Cawrence (mewn ffurf PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]