Cartref > Prosiectau >

Arolwg o Garn Ffoi

Yn 2013, cynhaliwyd arolwg o heneb gofrestredig i'r de-orllewin o gaer Carn Ffoi o'r Oes Haearn, yng Nghasnewydd. Ystyriwyd bod y safle yn anheddiad cynhanesyddol a oedd yn cynnwys cylchoedd cutiau a chyfundrefn caeau. Fodd bynnag, mae'r canlyniadau o'r arolwg yn awgrymu y gall y cylchoedd cutiau fod yn garneddau carega difrodedig. Gall y gyfundrefn caeau fod o'r un cyfnod â'r gaer o'r Oes Haearn. Canfuwyd twmpath llosg yn ystod yr arolwg nad oedd wedi'i gofnodi'n flaenorol.

 


Y twmpath llosg a ganfuwyd yn ystod yr arolwg o Garn Ffoi

 

Adroddiad Carn Ffoi (PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]