Cartref > Prosiectau >

 

Capel Erbach

 

Cofnodir Capel Erbach fel “well-chapel” o'r 13eg ganrif a thynnwyd sylw Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed at ei gyflwr braidd yn ansicr yn ystod astudiaeth gwmpasu o eglwysi canoloesol ac ôl-ganoloesol cynnar yn ne-orllewin Cymru. Wedi'i leoli ger pentref Porthyrhyd yn Sir Gaerfyrddin, mae holl olion y capel yn gragen heb do.

Darparodd Cadw grant arian i ganiatáu i Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed gofnodi gweddillion hynafol Capel Erbach fel y gellid creu cofnod archif o'r safle a llywio rhaglenni adferiad yn y dyfodol.

Gyda chymorth gwirfoddolwyr mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed wedi cynhyrchu cofnod ysgrifenedig, ffotograffig (gan gynnwys ffotogrametreg) a chofnod lluniadu o'r gweddillion capel.

Mae sefydlogrwydd y capel dan fygythiad a gwnaed ymdrechion gan y perchennog presennol i ddarparu rhwymedïau tymor byr o leiaf, ond mae llystyfiant a thywydd didostur yn debygol o achosi mwy o ddifrod, efallai, ar cyflymder dychrynllyd.

 

Arolwg Cofnodi Adeilad Capel Erbach 2019

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]