Cartref > Prosiectau >

Maen Hir Bedd Morris

Cynhaliwyd gwaith atgyweirio i sefydlogi maen hir Cofrestredig Bedd Morris yn 2007. Yn anffodus, ym mis Hydref 2011, torrodd a syrthiodd y maen hir, ar ôl cael ei daro gan gerbyd yn ôl pob tebyg. Cafodd rhan uchaf y maen ei chymryd o’r safle yn ddiweddarach er mwyn ei chadw’n ddiogel. Adferwyd rhan gwaelod y maen mewn cloddiad ar raddfa fach ym mis Chwefror 2012, a sefydlwyd bod y maen yn ôl pob tebyg wedi’i godi’n wreiddiol yn y cyfnod cynhanesyddol. Darganfuwyd nifer o gerrig morthwyl a naddion carreg a oedd yn weddill yn dilyn naddu’r maen.

Ym mis Tachwedd 2012, atgyweiriwyd y maen a'i ailosod yn ei soced gwreiddiol. Mae dau fesuriad radiocarbon yr Oes Efydd o olosg a gymerwyd o'r soced carreg yn darparu tystiolaeth ategol gref fod y maen wedi'i godi yn ystod y cyfnod cynhanesyddol ac na chafodd ei symud nes iddo gael ei daro gan gerbyd.

 


Maen hir Bedd Morris ar ôl gwaith sefydlogi yn 2007


Gwaelod y maen hir yn ei le


Maen hir Bedd Morris ym mis Chwefror 2013 ar ôl ei ailgodi

 

Adroddiad Atgyweirio Bedd Morris 2007

Adroddiad Bedd Morris gan gynnwys dyddiadau radiocarbon Chwefror 2013

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]