Cartref > Prosiectau >

Eglwys San Pedr, Caerfyrddin

Inside St. Peter's Church, Carmarthen

Mae Eglwys San Pedr wedi cael ei adnewyddu'n sylweddol yn fewnol. Roedd lloriau cangell a llys consistori yr eglwys wedi dechrau suddo a bu'n rhaid symud yr organ allan er mwyn diogelwch (organ a adeiladwyd yn wreiddiol ar gyfer Capel St. George, Castell Windsor). Roedd y cynllun yn cynnwys cyfle i ymgymryd chloddiad rhannol o rannau'r eglwys oedd wedi eu heffeithio gan yr adnewyddu.

Saif yr eglwys oddi mewn i borth gorllewinol yr hen dref Rhufeinig (Moridunum) a daethpwyd o hyd i olion Rhufeinig yn ystod y gwaith cloddio. Roedd adeiladu nifer o feddau bwaog, wedi'u leinio briciau, yn ystod y 18fed a 19eg ganrif wedi torri trwy olion cynharach, er bod rhai beddau o'r 17eg ganrif wedi goroesi yn gyfan. Cofnodwyd nifer o gerrig beddau oedd yn ffurfio llawr sy'n dyddio i hanner gyntaf y 19eg ganrif.

Roedd y rhan fwyaf o'r cerrig hyn wedi cael eu cofnodi yn ystod y 19eg ganrif, er bod rhai wedi dod i'r golwg nad oeddynt wedi eu cofnodi o'r blaen. Roedd y beddau bwaog yn feddau teuluol ac yn cynnwys llawr o eirch. Un darganfyddiad o ddiddordeb mawr oedd blwch plwm sydd yn cynnwys pen Syr Richard Steele (1672-1729) sylfaenydd y cylchgrawn enwog y Tatler a chyfrannydd cyson i gylchgronau eraill megis y Spectator.

Mae astudiaethau l-gloddio yn parhau ac ymchwil yn cael ei gwneud i mewn i'r teuluoedd sydd wedi eu claddu yn y beddau bwaog neu sydd wedi eu henwi ar y cerrig beddau.

 

Adroddiad mewn ffurf PDF (yn agor mewn ffenestr newydd)

 

Cyswllt prosiect: Ken Murphy - k.murphy@dyfedarchaeology.org.uk

Page N 2001 ‘Excavations in St Peter’s Church, Carmarthen, 2000’. Archaeology in Wales, 41, 51-61

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]