Cartref > Prosiectau >

Caer Bentir Arfordirol Porth-y-Rhaw

Bu cloddio yng nghaer bentir arfordirol Porth-y-Rhaw rhwng 1997 a 1998. Cloddiwyd rhan o'r tu mewn a rhan fechan o'r clawdd mewnol, ynghyd dwy ffos brawf yn yr amddiffynfeydd allanol.

Yr oedd tu mewn y gaer yn dangos olion nifer fawr o breswylfeydd gydag o leiaf wyth o dai crwn i'w gweld o fewn yr ardal gloddio. Ailadeiladwyd un t crwn o leiaf bedair o weithiau sy'n awgrymu preswyliad di-dor dros gryn gyfnod sylweddol o amser. T crwn ydyw gyda sylfaen o gerrig mawr, yn l pob tebyg o gyfnod diweddarach ac yn parhau yn bell i mewn i'r cyfnod Brythonaidd-Rufeinig.

 

 

Ni lwyddwyd i ddod o hyd i dystiolaeth artiffactaidd yn perthyn i'r cyfnod cynharach pan fu preswylio yn y gaer. Fodd bynnag, mae dyddiadau radiocarbon yn awgrymu fod yr amddiffynfeydd wedi dechrau cael eu hadeiladu yn ystod yr Oes Haearn gynnar hyd yr Oes Haearn ganol. Mae'r crochenwaith sy'n perthyn i gyfnod preswylio mewnol diweddarach yn cynnwys nwyddau Du Llathredig, Samiaidd a shard mortaria. Y mae'r deunydd hwn yn awgrymu fod y safle yn cael ei ddefnyddio o'r ganrif gyntaf hyd at y bedwaredd ganrif. Gweddillion ffwrnais neu bopty bychan, darnau crwsibl a swm sylweddol o slag haearn - mae'r cyfan yn awgrymu fod gwaith haearn a phres wedi bod yn cael ei wneud ar y safle. Darganfuwyd glain gwydr glas uwchben y ffwrnais neu'r popty. Daethpwyd o hyd hefyd i ddau glwstwr o dri neu fwy o gleiniau gwydr o amrywiol liwiau, wedi'u toddi ynghyd mae'n ymddangos, sy'n awgrymu fod rhywfaint o ailgynhyrchu gleiniau gwydr wedi digwydd.

Canolbwyntiodd y gwaith ym 1999 ar gwblhau adroddiad terfynol manwl ar yr cloddiad.

 

Adroddiad Porth y Rhaw (mewn ffurf PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]