Cartref > Prosiectau >

PIBLINELL NWY PONTIETS I FANCYFELIN, 2002

Gwnaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed asesiad pen desg ac yna gadw gorchwyl gwylio archaeolegol, ar ran Transco, ar biblinell nwy newydd ar draws de Sir Gaerfyrddin. Bu'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod yr asesiad pen desg yn fodd i gynllunwyr y biblinell osgoi pob safle archaeolegol hysbys. Parhawyd 'r gorchwyl gwylio er mwyn cofnodi'r elfennau yn y dirwedd hanesyddol nad oedd modd eu hosgoi, megis banciau terfyn, ac er mwyn archwilio cwrs y biblinell am safleoedd a ddeuai i'r golwg yn ystod y gwaith adeiladu. Cafwyd hyd i dri safle pwysig nad oeddent yn hysbys gynt, sef ffos gron a dau dwmpath llosg. Mae'n debyg mai gweddillion safle claddu o'r Oes Efydd oedd y ffos gylch, ond byddai'r claddiad ei hun wedi bod y tu allan i hawl tramwyfa'r biblinell. Dyddiwyd y twmpathau llosg drwy radiocarbon i'r Oes Efydd. Credir mai mannau coginio oedd y safleoedd hyn, a hwy yw un o'r ychydig ddarnau o dystiolaeth sydd gennym ar gyfer anheddiad o'r Oes Efydd. Er hynny, mae dadlau o hyd ynghylch eu swyddogaeth.

 

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]