Cartref > Prosiectau >

Mynwent Rhufeinig Parc Neuadd, Caerfyrddin 2001

Gwnaed gwerthusiad archaeolegol ar dir rhwng Parc Neuadd a Heol y Prior yng Nghaerfyrddin ym misoedd Mawrth ac Ebrill 2001. Cloddiwyd dwy ffos brawf. Cofnodwyd pydew, ac ynddo lestr llwyd Brythonig-Rufeinig, yn un ohonynt. Yn y llestr yr oedd gweddillion amlosgiad a rhimyn potel fach o wydr. Awgrymai'r pydew claddu hwn, ynghyd sawl nodwedd arall, fod mynwent Rufeinig rhwng tref Rufeinig Moridunum i'r gorllewin a'r amffitheatr i'r dwyrain. Byddai'r fynwent wedi bod ar ochr ogleddol y brif ffordd o'r dwyrain at y dref Rufeinig. Gweddillion yr amlosgiad yw'r prawf cyntaf o gladdu yng Nghaerfyrddin yng nghyfnod y Rhufeiniaid. Cafodd sawl nodwedd linellol arall, o'r cyfnod canoloesol hwyr neu l-ganoloesol o bosibl, hefyd eu cofnodi yn y ffosydd prawf. Gorwedd cryn ddyddodion o bridd aredig l-ganoloesol a gorlwyth modern dros ben yr amrywiol nodweddion. Yr oedd y dyddodion hynny hyd at 1.3m o ddyfnder.

Adroddiad mewn ffurf PDF ( yn agored mewn ffenestr newydd)

 

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]