Cartref > Prosiectau >

CLODDIADAU YNG NGHASTELL ARBERTH, SIR BENFRO, 2001

Ym 1996, yn ystod camau rhagarweiniol y rhaglen gadwraeth yng Nghastell Arberth, sylwyd ar ddau fedd a ddaethai i'r golwg ar ben llethr serth uwchlaw gerddi cyfagos. Gan mai'r bwriad oedd codi ffens fawr ar hyd brig y llethr fel rhan o'r rhaglen gadwraeth, gwnaed cloddiadau ar raddfa fach yn 2001 i archwilio'r ddau gladdiad i weld a oeddent yn rhan o fynwent helaethach. Cafwyd hyd i fwy nag 20 o gladdiadau dwyrain-gorllewin ac yr oedd hi'n amlwg eu bod yn rhan o fynwent helaethach. Mae'r rhyngdorri a fu ar y beddau'n awgrymu i'r fynwent gael ei defnyddio am gryn amser. Mae crochenwaith ac un dyddiad radiocarbon yn rhoi dyddiad o ddiwedd y 12fed ganrif - 13eg ganrif i'r cloddiadau. Fe all fod y fynwent yn dynodi lleoliad hen eglwys plwyf Arberth cyn iddi gael ei sefydlu ar ei safle presennol 180m tua'r gorllewin, a hynny, efallai, ganol y 13eg ganrif pan ailgodwyd y castell meini. Ariannwyd y gwaith gan PLANED - Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro er Menter a Datblygu.

 

 

 

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]