Cartref > Prosiectau >

Llyfryn mwyngloddio metelau

Gydag ariannu ar y cyd gan Fenter Ysbryd y Mwynwyr a Chadw, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed wedi cwblhau llyfryn rhad ac am ddim sy’n cyflwyno hanes y diwydiant mwyngloddio plwm yn ucheldir Ceredigion. Nod y llyfryn yw rhoi gwybod i gymunedau lleol, tirfeddianwyr ac ymwelwyr i’r ardal, am dreftadaeth cloddio metelau sy’n parhau yn yr ardal, yn cynnwys cyngor ynglyn ag amddiffyn a chadw safleoedd mwyngloddio, gwybodaeth am fannau i ymweld â nhw, sefydliadau treftadaeth fwyngloddio a ffynonellau o gyngor a chymorth pellach.

Is-lwythwch y llyfryn mewn ffurf PDF. (Yn agor mewn ffenestr newydd. Mae'r ffeil yn 3.7Mb o faint).

 

Cyswllt: Duncan Schlee

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]