Cartref > Prosiectau >

Eglwys Sant Sadwrn, Llansadwrn

Nodwyd manylion archaeolegol a phensaernïol na sylwyd arnynt o’r blaen yn ystod y gwaith adfer ar Eglwys Sant Sadwrn, Llansadwrn. Yn sgil symud y plaster mewnol ac ail-bwyntio’r allanolion datguddiwyd hanes adeiladu cymhleth yr eglwys. Mae pum cyfnod adeiladu; a phob un heblaw’r olaf yn ganoloesol, gyda’r cyntaf yn dyddio o bosibl o’r 13eg ganrif. Prin yw manylion pensaernïol y canol oesoedd sy’n parhau, ond manteisiwyd ar y cyfle yn ystod y cloddio i gofnodi dwy ffenestr o ddiwedd y canol oesoedd a manylder arall. Mae teils llawr o’r canol oesoedd, a gafwyd yn y 19eg wrth gloddio capel y de, yn awgrymu y bu i’r capel lawr o ansawdd uchel. Dangosodd cloddio am ffosydd gwasanaethu y tu allan i’r eglwys ychydig a oedd o ddiddordeb heblaw am bydew yn llawn esgyrn dynol. Gwnaed y gwaith ar ran Cyngor Plwyf Llansadwrn.

 

Medieval window in west wall of St Sadwrn’s Church uncovered during restoration.
Ffenestr ganoloesol ym mur gorllewinol Eglwys Sant Sadwrn a ddatguddiwyd yn ystod y gwaith adfer.

 

Adroddiad Eglwys Sant Sadwrn (mewn ffurf Adobe Acrobat - yn agored mewn ffenestr newydd. Saesneg yn unig.)


Cyswllt: Ken Murphy


 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]