Cartref > Prosiectau >

Llanegwad – cloddio safle diwydiannol o’r canol oesoedd

Datguddio Llanegwad y Canol Oesoedd
Datguddiodd cloddio rhwng yr Eglwys a’r castell canoloesol yn Llanegwad, Sir Gaerfyrddin, yn 2007, ran o gae â ffos o’i amgylch yn cynnwys cyfres o bydewau, cloddiau a thyllau postio. Ynghyd â gweddillion leinin odyn a llawer o olosg, mae’r rhain yn dangos defnydd diwydiannol yn ystod rhyw fath o reoli dwr a barcio posibl. Cloddiwyd hefyd olion adeilad coed. Y tu allan i’r arglawdd mae olion aelwyd a swm mawr o sorod haearn yn awgrymu gweithgarwch diwydiannol ehangach. Mae’r crochenwaith yn awgrymu dyddiad canoloesol, yn ei anterth o bosibl yn y 13eg a’r 14eg ganrif o ran gweithgarwch diwydiannol. Fodd bynnag, mae darganfod crochenwaith Rhufeinig-Frythonig a llawer o olion callestr yn awgrymu hanes hwy i’r safle. Ariannwyd y cloddio gan Davies Richards Llandeilo cyn y gwaith datblygu.

 

Adroddiad mewn ffurf PDF (yn agored mewn ffenestr newydd)

 

Cyswllt: Phil Poucher

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]