Cartref > Prosiectau >

Aneddiadau Oes Haearn yng Nghymru

Y bwriad yw cyhoeddi cyfrol yn tynnu sylw at waith diweddar ar fryngeyrydd/ caeau amddiffynnol dros y blynyddoedd diwethaf. Er hwyluso hyn mae Cadw wedi rhoi cymorth grant i bedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru i lunio penodau a ‘blychau testun’ thematig. Bydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn llunio’r bennod ar ‘Arfordir Iwerydd’ a llawer o themâu, tua 10,000 i gyd, Yn ystod 2008-09 bydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn cynhyrchu’r gwaith celf ar gyfer y gyfrol hon. Caiff y gyfrol ei chyhoeddi yn 2008-09.

Cyswllt: Ken Murphy

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]