Cartref > Prosiectau >

Capel St Gunlet, Rhes Frondeg, Llanelli – Capel a Mynwent Canoloesol 2007

Darganfod capel a mynwent canoloesol yn Llanelli

Fel rhan o’r broses gynllunio, datgelodd gwerthusiad ar ran Chelmor Properties Ltd ar safle yn Rhes Frondeg, Llanelli, a ystyrir yn safle capel canoloesol a gysegrwyd i Sant Gwynllyw, nifer o feddau wedi’u cywasgu’n dynn. Mae’r sylfeini cerrig a ddarganfuwyd yn ystod y cloddio, yn debygol o fod yn rhan o’r capel. Roedd rhai wedi’u claddu ychydig gentimetrau dan wyneb y tir, ond yn anarferol i orllewin Cymru, mae’r esgyrn wedi’u cadw’n dda iawn. Ni chafwyd unrhyw wrthrychau. Fodd bynnag, mae pedwar dyddiad radio carbon yn awgrymu i’r fynwent gael ei defnyddio rhwng y 12fed a’r 15fed ganrif O.C. Diogelir safle’r fynwent a’r capel yn lle agored fel rhan o ddatblygiad newydd.

Adroddiad Asesu Rhes Frondeg (mewn ffurf PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)

 

Cyswllt: Phil Poucher

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]