Cartref > Prosiectau >

Cyhoeddiad Academaidd Castell Caerfyrddin

Mae’r gwaith ar y monograff yn mynd yn ei flaen. Bydd hwn yn cynnwys hanes y castell ac yn ddiweddarach y carchar, a dadansoddiad o’r olion sy’n weddill a manylion y gwaith archaeolegol a wnaed ar y castell yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf.
Y dyddiad cyhoeddi disgwyliedig yw 2008-09.

Ar ôl cloddio ac adrodd 2007-08

Rydym wrthi’n llunio adroddiad cloddio llawn. Cafwyd tystiolaeth ddyddio gan ddeunydd ysgerbydau gan osod y beddau cistfaen sy’n erydu ar ymyl y clogwyn o 650 i 780 OC a’r bedd cist o’r tu mewn i’r lle claddu o 900 i 920 OC neu 950 i 1040 OC. Dyddiwyd y clawdd unionlin o gwmpas y lle claddu tua 540 i 650 OC, a dyddiwyd y clawdd crwn o gwmpas y lle claddu tua 660 i 870 OC.

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]