Cartref > Prosiectau >

Arolwg Trefi Aberteifi a Thregaron Cadw

Cynhaliwyd arolygon o Aberteifi a Thregaron er mwyn meithrin gwell dealltwriaeth o ddatblygiad hanesyddol y trefi. Bydd yr arolygon yn galluogi didoli materion archaeolegol mewn modd dealladwy a rhesymol mewn gwahanol rannau o’r dref. Wrth fapio'r olion y gwyddys amdanynt a modelu’r mannau hynny lle ceir gwybodaeth anuniongyrchol, mae’r astudiaethau wedi darparu sylfaen ar gyfer adnabod gofynion archaeolegol penodol ar gyfer gwaith datblygu mewn gwahanol rannau o’r trefi. Roedd yr astudiaethau’n cynnwys llunio rhannau mapiedig GIS MapInfo gyda data dehongli atodol a chyngor cadwraethol a fydd ar gael i’w defnyddio’n uniongyrchol oddi mewn i fapio gorfodaeth Cyngor Sir Ceredigion. Gwnaeth dwy fenter yr arolygon hyn yn arbennig o amserol. Yn ystod 2007-08, gyda nawdd gan Gyngor Sir Ceredigion, bydd llyfryn am Aberteifi’n cael ei gyhoeddi.

Arolygon Trefi Aberteifi a Thregaron 2006

Cyswllt: Louise Austin

 

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]