Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru > Rheolaeth Cefn GwladMae adran Rheoli Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn gweithio gyda Cadw a Cyfoeth Naturiol Cymru i ddarparu gwybodaeth a chyngor ar reoli ynglyn ag amgylchedd hanesyddol cofrestredig y rhanbarth.

Cliciwch yma i ymweld â thudalennau amgylchedd hanesyddol cofrestredig Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]