Cartref > Mwynhau, Deall ac Amddiffyn yr amgychedd hanesyddol yn Ne-Orllewin Cymru >Bob blwyddyn ym Mhrydain, darganfyddir miloedd lawer o wrthrychau archaeolegol, yn bennaf gan bobl sy'n defnyddio datgelyddion metel, ond hefyd gan bobl sydd allan yn cerdded neu yn palu eu gerddi neu wrth iddynt wneud eu gwaith. Mae'r Cynllun Hynafiaethau Cludadwy yn bodoli er mwyn sicrhau y gwelir y darganfyddiadau hyn gan amgueddfeydd neu archaeolegwyr maes, sy'n golygu bod llawer o wybodaeth sydd, o bosibl, yn bwysig am ein gorffennol yn cael ei chofnodi.

Nodau'r cynlluniau yw:

 annog a hyrwyddo arfer cofnodi da gan y sawl sy'n darganfod

 cryfhau cysylltiadau rhwng y sawl sy'n defnyddio datgelyddion metel ac archaeolegwyr

 i symud ein gwybodaeth am hanes ac archaeoleg Cymru a Lloegr ymlaen

 

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn dod o hyd i rywbeth?

Cysylltwch ag un o'r canolfannau adrodd lleol yn ardal yr ymddiriedolaeth

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Neuadd y Sir, Heol Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6AF (Ffôn: 01558 823131) her@dyfedarchaeology.org.uk

 Amgueddfa Sirol Sir Gaerfyrddin, Abergwili, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA31 2JG. (Ffôn: 01267 228696)

Amgueddfa Ceredigion, Coliseum, Terrace Road, Aberystwyth, SY23 2AQ (Ffôn: 01970 633084)

Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod, Castle Hill, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7BP. (Ffôn: 01834 842809)

 Amgueddfa Arberth, 13, Sgwâr y Farchnad, Arberth, Sir Benfro, SA67 7AU (Ffôn: 01834 861719)

 Amgueddfa Scolton Manor, Spittal, Hwlffordd, Sir Benfro. SA62 5QL. (Ffôn: 01437 731328)

 

Cydlynydd Cenedlaethol

 Mark Lodwick, Cydlynydd Darganfyddiadau: Cymru, Adran Archaeoleg a Niwmismateg, Amgueddfeydd ac Orielau Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF1 3NP Ffôn: 01222/02920 573226.

 

Chwilio cronfa ddata'r Cynllun Hynafiaethau Cludadwy

 

 

 

 

 

 

 

[click for navigation menu if not present]

[cliciwch am rhestr y pynciau os nad yw'n bresennol]